Чуйте специалист по ИБФ, който предоставя информация за болестта, за това как тя въздейства на хората, живеещи с ИБФ, и как може да се контролира

Идиопатичната белодробна фиброза (или ИБФ) е болест, която засяга белите дробове. Това е сериозно заболяване, чието диагностициране може да отнеме много време. Въпреки че ИБФ се среща сравнително рядко, много хора страдат от тази инвалидизираща болест.

В тези видеоклипове специалист по ИБФ описва диагностицирането на заболяването, дава съвети за това как да се живее с ИБФ и разглежда възможностите за контрол.