Повече информация за

заболяването ИБФ

Научете повече за ИБФ и за това как може да бъде контролирана болестта

Тази секция е за хора, диагностицирани с ИБФ, и тези, които се грижат за тях.

Ако Вие или съответно някой Ваш близък страда от ИБФ, е много важно да му бъде оказана правилна помощ и подкрепа, за да може да се проведе информирано обсъждане със специалист по белодробни болести относно това как може да се контролира заболяването. Разгледайте разделите по- долу за информация относно ИБФ, различните възможности за терапия, насоки, които да помогнат при обсъждане на заболяването със специалист, и често задавани въпроси.